KRA-4A Antena larga VHF 146-162MHz TK-250/259

KRA-4A Antena larga VHF 146-162MHz TK-250/259 61996
  • KRA-4A Antena larga VHF 146-162MHz TK-250/259 61996
  • KRA-4A Antena larga VHF 146-162MHz TK-250/259 61996
Producto disponible.
  • KRA4A
  • KRA-4A Antena larga VHF 146-162MHz TK-250/259

    Más info

  • 17,00€
  • IVA no incluido

KRA-4A

KRA-4A Antena larga VHF 146-162MHz TK-250/259

  KRA-4A Antena larga VHF 146-162MHz TK-250/259

 

  KRA-4A Antena larga VHF 146-162MHz TK-250/259

 

Caracteristicas

  • KRA-4A Antena larga VHF 146-162MHz TK-250/259