YAESU VX-3 R KITA Walkie doble banda VHF/UHF+ PINGANILLO DE REGALO

YAESU VX 3R 61878
 • YAESU VX 3R 61878
 • YAESU VX 3R 61878
 • YAESU VX 3R 61878
 • YAESU VX 3R 61878
 • YAESU VX 3R 61878
 • YAESU VX 3R 61878
 • YAESU VX 3R 61878
 • YAESU VX 3R 61878
Producto disponible.
  • Español
  • Español
  • Incluido
  • Disponible
  • Francés
  • Francés
  • Incluido
  • Disponible
  • Inglés
  • Inglés
  • Incluido
  • Disponible