Hours: Monday to Friday 9.00 to 14.00 - 15.30 to 18.30

[+34] 938.616.372

Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeake

Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeake

MIA200N1
MIA200N1 MIA200N1 MIA200N1 MIA200N1 MIA200N1 MIA200N1 MIA200N1 MIA200N1 MIA200N1 MIA200N1 MIA200N1 MIA200N1 MIA200N1

Referencia: MIA200N1 (NAUZER)

no avalaible

114,95€ incl. VAT

95,00€ w/o VAT

NOTIFY

Nauzer MIA200-N1

Description

Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeaker with large PTT button. For TETRA - TETRAPOL NOKIA handhelds

 

Kit Contents

Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeaker with large PTT button. For TETRA - TETRAPOL NOKIA handhelds

Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeaker with large PTT button. For TETRA - TETRAPOL NOKIA handhelds

 

Microphone-loudspeaker top view

Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeaker with large PTT button. For TETRA - TETRAPOL NOKIA handhelds

  

 

Microphone-loudspeaker side view

    Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeaker with large PTT button. For TETRA - TETRAPOL NOKIA handhelds

 

Microphone-loudspeaker views

        Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeaker with large PTT button. For TETRA - TETRAPOL NOKIA handhelds        

 

Microphone-loudspeaker large PTT button

       Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeaker with large PTT button. For TETRA - TETRAPOL NOKIA handhelds       

    

   

      

 

Microphone-loudspeaker Dimensions

       Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeaker with large PTT button. For TETRA - TETRAPOL NOKIA handhelds       

 

Bluetooth device top views

         Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeaker with large PTT button. For TETRA - TETRAPOL NOKIA handhelds

               Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeaker with large PTT button. For TETRA - TETRAPOL NOKIA handhelds

                Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeaker with large PTT button. For TETRA - TETRAPOL NOKIA handhelds                

               

         

 

Bluetooth device Dimensions

           Nauzer MIA200-N1. High quality wireless (2,4GHz) microphone-loudspeaker with large PTT button. For TETRA - TETRAPOL NOKIA handhelds